InnovA58

Huisstijl en campagnemateriaal InnovA58

InnovA58 illustratie vroege marktbenadering

InnovA58 is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant en het plaatselijke bedrijfsleven met als doel de versnelde uitbreiding en aanleg van de A58 in Noord-Brabant. Communicatie rondom grote infra-projecten wordt steeds uitgebreider, omdat draagvlak bij alle betrokkenen nodig is om het project tot een succes te maken.
Communicatie vraagt een thema dat richting en focus geeft, dus ook hier konden we een zinvolle bijdrage leveren. In een serie brandingworkshops hebben we het project voorzien van een duidelijk gezicht en heldere aanwijzingen voor gedrag en uitstraling.
Om dit infraproject verder te ondersteunen in hun communicatie, hebben we de huisstijl verder ontwikkeld, diverse communicatie-middelen ontworpen en een online campagne uitgezet.

Geleverde diensten

Deel dit project