Interne branding


Interne branding

Werken aan je interne cultuur: beter samenwerken, denken vanuit de klant, het enthousiasme weer terug op je werkvloer.

Iedere ervaring die je klanten hebben met je organisatie, is van invloed op je merk. Dat geldt zeker voor de momenten dat ze in aanraking komen met je medewerkers. Internal branding is het gebruiken van het merk om het gedrag en de houding van je medewerkers te sturen, zodat de belofte die je naar buiten toe doet, door iedereen ook echt wordt waargemaakt. Medewerkers die de merkwaarden leven in hun werk (Living the brand), zijn overal ambassadeurs van je organisatie.

Roadmap en nulmeting

Met internal branding kan iedereen binnen je organisatie zich het merk eigen maken. Dit is niet vrijblijvend: het gaat om een cultuurverandering en vergt tijd, inzet en lange adem. brandfabric heeft een roadmap ontwikkeld, die ervoor zorgt dat dit proces momentum krijgt en actueel blijft tot er echt resultaat is geboekt. Daarvoor beginnen we met een nulmeting om de huidige stand van de interne cultuur vast te stellen. We gebruiken hiervoor erkende en gevalideerde onderzoeksmethoden. Op basis hiervan maken we een gericht plan dat is afgestemd op de eigenaardigheden van jouw organisatie.

Proces van interne branding

De interne branding zelf is opgebouwd uit de fasen:

  • ‘Know it!’ (medewerkers weten wat de bedrijfswaarden betekenen in hun eigen situatie én leren elkaar en hun klanten grondig kennen)
  • ‘Love it!’ (medewerkers ervaren hoe het is om te denken en werken vanuit de merkwaarden, ondersteund, geïnspireerd en gefaciliteerd door het management)
  • ‘Live it!’ (nieuwe manieren van werken worden steeds meer geformaliseerd, terwijl medewerkers hun ervaringen delen, daarvan leren en elkaar daarmee inspireren) en
  • ‘Keep it! (waarden worden leidend in de manier van werken en vastgelegd in regels en procedures – medewerkers worden aangenomen en beloond op de merkwaarden).

Periodiek meten van effecten en resultaten

Om de voortgang en effecten van de interne branding te toetsen, worden periodiek de interne cultuur onderzocht en het klantencontact beoordeeld. Het eerste doen we met een tool voor cultuur-diagnose, de tweede met een klantervaringsketen. Hiermee wordt de klantervaring gemeten bij alle belangrijke contactmomenten.

Terug naar merkstrategie    Verder naar externe branding


Benieuwd naar wat brandfabric voor jouw organisatie kan doen?

Maak kennis met onze unieke werkwijze. Brainstormen doen we graag, ideeën uitwisselen ook. Aarzel niet en neem contact op. Bel 026 - 202 26 20 of:

Stuur een mail