InnovA58

InnovA58 is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant en het plaatselijke bedrijfsleven met als doel de versnelde uitbreiding en aanleg van de A58 in Noord-Brabant. Communicatie rondom grote infra-projecten wordt steeds uitgebreider, omdat draagvlak bij alle betrokkenen nodig is om het project tot een succes te maken. Communicatie vraagt een thema dat richting en focus geeft, dus ook hier konden ...

Rombou

Rombou levert diensten rondom (agrarische) bedrijfsontwikkeling en wonen op het platteland. De dienstverlening is breed en raakt aan alle aspecten van ruimtelijke ordening (rom) en het ontwerpen en bouwen van agrarische gebouwen (bou). Rombou is een nieuwe organisatie waarmee we vanaf het begin het merk samen konden opbouwen. Met veel ambitie uit het team hebben we voor een duidelijke positie ...