IT-marketing- niet meer, maar beter doen met minder

‘b2b marketeers hebben altijd verantwoording moeten afleggen over hun uitgaven en hun plaats moeten bevechten in de organisatie. De recessie heeft de aandacht daar nog meer op gevestigd. Waar het nu om gaat, is niet zozeer meer te doen met minder, maar béter te doen met minder. Je moet dus zeker weten dat wat je doet, effectiever is en tot …