Middin

middin_mockup

Middin biedt zorg aan ruim 4.000 cliënten in de regio Den Haag en Rotterdam met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige beperking. Middin heette eerst ‘Steinmetz | de Compaan’ en nieuwe naam moest snel net zo bekend raken als de oude. Daarnaast werd een submerk geïntroduceerd: Senions, voor de ouderenzorg. Ook deze naam moest bekend worden gemaakt, waarbij de relatie met Middin duidelijk moest zijn. Om deze complexe merkarchitectuur goed te ontwikkelen, was de organisatie al drie jaar bezig met diverse strategische en onderzoeksbureaus, zonder enig resultaat. Onze eigen snelle methodiek bracht orde in de enorme stapel adviesrapporten die waren opgeleverd. In een paar weken was de merkidentiteit vastgesteld en kon de organisatie verder. De activiteiten werden daarna verdeeld over het verspreiden van de merkwaarden over de organisatie en een uitgebreide publieke naamsbekendheidscampagne, bestaande uit o.m. affiches, speciale website, filmpjes en diverse pr-materialen.

Geleverde diensten

Deel dit project