Internal Branding; wat moet ik ermee?

Een authentiek en sterk merk komt van binnenuit de organisatie en wordt met overtuiging uitgedragen door enthousiaste medewerkers. Maar voor het zover is, is vaak een langdurig Internal Branding-traject nodig. We hebben een paar randvoorwaarden op een rij gezet die dit veranderingsproces kunnen maken of breken.

Met Internal Branding stuur je een authentieke merkbeleving bewust van binnen naar buiten. Wij helpen organisaties met het ontdekken van hun identiteit met bijbehorende karaktereigenschappen. Daarna gaan we aan de slag om deze identiteit zichtbaar te maken aan de buitenkant. Dat gebeurt door middel van huisstijlen, marketingcampagnes en andere uitingsvormen, maar ook door de identiteit voelbaar te maken bij elke medewerker van de organisatie. Iedereen is immers ambassadeur van de organisatie. Door de identiteit te begrijpen, omarmen en uit te dragen, helpen alle medewerkers mee aan het versterken van het merk. Zo onstaat een consistente merkbeleving binnen de organisatie die aan de buitenkant voelbaar en zichtbaar wordt. Dit zorgt voor herkenbaarheid en geloofwaardigheid aan de buitenkant en een hecht team dat zich verbonden voelt met de organisatie.

Merkwaarden komen als vanzelf voor uit de identiteit van je organisatie; ze zijn altijd authentiek. Daarom zijn ze voor de meeste medewerkers herkenbaar en natuurlijk. Maar iedere verandering is ook een uitdaging: er is een reden voor het scherpstellen van je merk. Je wilt bewegen, veranderen; er is ambitie voor groei. Deze uitdaging vergt werk en aanpassingen van mensen, processen en misschien zelfs systemen. Het merk staat tenslotte in dienst van de doelen en ambities van organisatie. Uit de trajecten die we hebben begeleid, hebben we gemerkt dat er randvoorwaarden zijn die dit proces makkelijker kunnen maken.

Voorwaarden voor succesvolle internal branding:

 • Merkdragers – identificeer die medewerkers die de identiteit van de organisatie al personificeren en geef hen de middelen om anderen te enthousiasmeren en als voorbeeld te fungeren;
 • Genoeg tijd – hoe groter de organisatie is des te langer je moet uittrekken voor een succesvol internal branding-traject;
 • Neem afscheid – maak een duidelijke keuze en durf afscheid te nemen van de factoren die afbreuk doen aan een duidelijke merkstrategie. Wat past bij de organisatie en wat niet? Ook medewerkers die niet willen of kunnen, vallen buiten de ambities die de organisatie wil bereiken.
 • Verander de omgeving – een duidelijke koers moet ook aan de binnenkant zichtbaar en voelbaar worden. Ga op zoek naar mogelijkheden om de inrichting van de ruimte aan te passen aan de merkwaarden. Laat medewerkers overal zien dat er iets is veranderd. Hang inspirerende posters op die de ambities ondersteunen. Geef medewerkers tijd en ruimte om aan de slag te gaan en het merk zich eigen te maken.
 • Open – een duidelijk communicatiebeleid zorgt ervoor dat de medewerkers inzicht krijgen. Het is ook verstandig om een plek te creëren waar men ervaringen en frustraties kan delen zonder dat daar negatieve consequenties aan verbonden zijn.
 • Cultuur check – in een eerder artikel beschrijven wij uitgebreid hoe je kunt beoordelen of de organisatie klaar is voor een internal branding traject. Branding (in en extern) kan pas toegepast worden als de interne cultuur zich daar toe leent. Een organisatie waar men goed samenwerkt, waar men graag innoveert en leert, is rijper dan één waar deze cultuur nog lang niet heerst.
 • Geen Eikels – het begint bij het begin; neem medewerkers aan die het merk versterken – geen die mogelijk afbreuk kunnen doen aan waar je als organisatie voor staat en voor gaat.

Wil je meer van dit soort artikelen van ons ontvangen? Laat je email hieronder achter en je krijgt ook ons e-book (we beloven geen spam!): 

  Voornaam

  Achternaam

  Jouw e-mail