Huisstijl Rombou

Brandfabric is een bureau voor creatieve merkstrategie. We ontwikkelen strategie en geven die creatief vorm. Case in point: voor Rombou, ingenieursbureau voor landbouwkundig en bouwkundig advies, ruimtelijke ordening en milieu, ontwierpen we een strakke en toegankelijke huisstijl.

Rombou is een nieuwe organisatie, ontstaan uit het samenvoegen van de afdeling ‘Bouw’ van LTO Vastgoed en de afdeling ‘ROM’ (ruimtelijke ordening en milieu) van LTO Noord Advies. De dienstverlening van de organisatie richt zich op bouw (bouwen/verbouwen van agrarische bedrijfslocaties), ruimtelijke ordening en milieu (vergunningen).

Huisstijl RombouVoor de ontwikkeling van de beeldtaal maakten we gebruik van één van de tools die ROM-specialisten tegenwoordig veelvuldig gebruiken: GoogleMaps. Het logo drukt op de meest eenvoudige manier uit waarmee Rombou zich bezighoudt: de grond waarop we staan en het dak boven ons hoofd.