Actievoorwaarden Gratis merkadvies

 1. Deze actie wordt aangeboden door brandfabric, Willemsplein 27, 6811 KC Arnhem
 2. De actie is toegankelijk voor bedrijven vanaf 5 werknemers.
 3. Deelnemers krijgen maximaal 2 uur merkadvies t.w.v. 800,- euro. Alle werkzaamheden die buiten het kader van deze actie vallen, zullen in rekening worden gebracht.
 4. Alleen volledig ingevulde formulieren zullen in behandeling worden genomen.
 5. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens. Bij het invullen van onjuiste contactgegevens vervalt de actie.
 6. brandfabric is niet verantwoordelijk voor een onjuist advies, gebaseerd op verkeerde, onjuiste of onvolledige gegevens.
 7. Deelnemers accepteren dat deze actie, naast merkadvies, ook ruimte biedt voor brandfabric om haar diensten onder de aandacht te brengen.
 8. Aanvragen zullen door brandfabric worden beoordeeld. brandfabric houdt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 9. Aan het advies van brandfabric kunnen geen rechten worden ontleend. Omgekeerd leidt het advies van brandfabric tot geen enkele verplichting aan de kant van de deelnemer.
 10. brandfabric aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gegeven advies.
 11. brandfabric respecteert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van de gebruikers. De ingevoerde gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden overhandigd.
 12. Deelnemers aan de actie worden opgenomen in de maillijst van brandfabric en ontvangen de e-mailnieuwsbrief. Deze nieuwsbrief kan op ieder moment worden stopgezet.
 13. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.